සම්බා සහ නාඩු සහල් වලට උපරිම සිල්ලර මිලක්

0
71

අපේ‍්‍රල් මස 01 වැනිදා සිට නාඩු සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 80ක් ලෙස සහ සම්බා සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 85ක් ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ, වී මෝල් හිමියන් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පැමිණි එකගතාවයකට අනුවයි.

මේ අනුව නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 38කට සහ සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 41කට ගොවීන්ගෙන් මිලට ගන්නා බවයි කාෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here