ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අද මහින්දගෙන් අභියාචනයක්

කැබිනට් මණ්ඩලය අත්හිටවූ බව ප්‍රකාශ කරමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අද(04) දිනයේ අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අභියාචනාධිකරණ විසින් ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගයට එකඟ නොවන බවයි. එම නිසා එයට එරෙහිව අද දින ආරම්භක පැයේදීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ආණ්ඩුක්‍රකම ව්‍යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීමේ සහ ඊට අදාළ අවසානාත්මක තීන්දු තීරණ ගැනීමේ පරම අයිතිය ව්‍යවස්ථානුකූලව පැවරී ඇත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

රටෙහි දේශපාලන ස්ථාවර භාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ අරගලය එනම් මහ මැතිවරණයක් හරහා මහජනතාගේ මතය දිනා දීම සඳහා වු වැඩපිළිවෙල වෙත මෙම තීරණාත්මක මොහොතේදී ඔබගේ කැපවීම වඩාත් අවශ්‍ය වන බැවින් ඒ සඳහා කැපවන ලෙස ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එම නිවේදනයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.