ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අදත් විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී විභාගයට ගැනීමට තිබීම හේතුවෙන් අදත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවට විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙනවා.

මේ සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකායද යොදවා ඇති අතර ඉකුත් දින කිහිපයේදී ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවට ප‍්‍රදේශයට මෙලෙස විශේෂ ආරක්ෂාවක් සපයා තිබුණා.