විහාරස්ථානයක නම විකුණමින් මුදල් චංචා කළ දෙදෙනෙකු ගස් බඳී

0
252

මීගොඩ පොලිස් වසමේ, ගොඩගම විහාරස්ථානයේ හා එහි විහාරාධිපතිගේ නම භාවිතා කරමින් මුදල් වංචා කළ චීවරධාරියෙකු හා තවත් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අදාළ චීවරධාරියා සහ ගිහි පුද්ගලයා ඊයේ(15) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තාකරු පවසයි.

ගොඩගම විහාරස්ථානයේ විහාරධිපති ස්වාමීන් වහන්සේට වකුගඩුවක් බද්ධ කිරීමට සහ දඹදිව වන්දනාවේ යාමට බව පවසමින් අදාළ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුදල් රැස් කර ඇති බව සඳහන්ය.

ඊයෙ දින මෙම සැකකරුවන් දෙදෙනා විහාරධිපති ස්වාමින් වහසේන්ගේ නම භාවිතා කරමින් මීගොඩ දහම් මාවතේ මුදල් රැස් කරමින් සිටි අවස්ථාවේදී ගොඩගම විහාරස්ථානයේ විහාරධිපති ස්වාමින් වහන්සේ විසින් අල්ලා ගස් බැඳ ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පසුව මෙම සැකකරුවන් දෙදෙනා ගොඩගම විහාරස්ථානයේ විහාරධිපති ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මීගොඩ පොලීසියට බාර දී  ඇති බව අප වාර්තාකරු පවසයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මීගොඩ පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.