වෑන් රථයක් උස්සපු හැටි-CCTVදර්ශන සහිතයි

දෙහිවල නවතා තැබූ වෑන් රථයක් සොරකම් කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය මහජන සහාය ඉල්ලා සිටිනවා.

පසුගිය 03 දා මෙම සොරකම සිදුව ඇති අතර අදාළ වෑන් රථය සොරකම් කරන අයුරු අසළ තිබූ සී.සී.ටී.වී. කැමරාවක සටහන්ව තිබෙනවා.

සැකකරු පිළිබඳව තොරතුරක් දන්නේ නම් ස්ථානාධිපති දෙහිවල 0718591668 හෝ ස්ථානාධිපති අපරාධ අංශය 0777531321 අමතන ලෙස පොලීසිය දන්වා සිටිනවා.