වන සම්පත රැක ගන්න ගුවන් හමුදාවෙන් බීජ බෝම්බ ප්‍රහාරයක් – Photos

0
381

ශ්‍රි ලංකාවේ වන සම්පත සිඝ්‍ර ලෙස විනාශ වෙමින් පවතින නිසා රටේ වනාන්තර ඝනත්වය ඉහල දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට MI 17 හෙලිකොප්ටර් යානා යොදා ගනිමින් අක්කර 5ක ප්‍රදේශයක් වෙත ශාක බීජ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

2030 වසර වන විට හරිත ආවරණය 27% සිට 32% දක්වා වර්ධනය කිරීමට නියමිතයි. ව්‍යාපෘතිය යටතේ රනෝරාව රජයේ වනාන්තරයේ අක්කර 5ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන පරිදි ගුවනින් බීජ ඉසීම සිදුකරනු ලැබීය. එම අපූරු මෙහෙයුමේ ඡායාරූප පහතින්….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here