ලග්ගල හරිත නගරය හා කළුගඟ ජලාශය ජනතා අයිතියට – Photos

0
293

මොරගහකන්ද – කළුගඟ ව්‍යාපෘතියෙන් ජලයෙන් යටවූ පැරණි ලග්ගල නගරය වෙනුවට ඉදිකළ ලග්ගල නව හරිත නගරය සහ කළුගඟ ජලාශය ජනතා අයිතියට පවරාදීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන සිදුවිය.

මොරගහකන්ද – කළුගඟ ව්‍යාපෘතියෙන් අවතැන් වන පවුල් 3000 කගේ සේවා අවශ්‍යතා සපුරාලමින් කළුගඟ ජලාශයට යටවන ලග්ගල නගරය වෙනුවට කළු ඟග ජලාශයට නුදුරු ව නව ලග්ගල නගරය ඉදිකර තිබේ. අනාගත අවශ්‍යතාවයන් සලකා බලමින් හා නව නාගරික සංකල්පය වන, උද්‍යාන නගර සංකල්පයට අනුව මෙම නගරය සැලසුම් කර තිබෙන අතර, මු`ථ ආයෝජනය රුපියල් මිලියන 4500 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here