රුපියල තවත් අවප‍්‍රමාණය වෙයි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අද (28) තවදුරටත් අවප‍්‍රමාණය වුණා. අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද සටහන් වුණේ රුපියල් 184.7ක් ලෙසයි.

අමෙරිකානු ඩොලර් 01ක ගැනුම් මිල රුපියල් 180.10ක් ලෙස සටහන් වුණු බවයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැවසුවේ.