රුපියල් බිලියන 1765ක අතුරු සම්මත ගිණුමට කැබිනට් අනුමැතිය

0
194

2019 වර්ෂයේ පළමු මාස හතර සඳහා වියදම ලෙස රුපියල් බිලියන 1765ක මුදලක් වෙන් කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතුරු සම්මත ගිණුමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ආණ්ඩුවේ පළමු කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ (20) රැස් වූ අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

ඒ අනුව 2019 ජනවාරි 1වනදා සිට ඉදිරියට මාස 4ක් සඳහා රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවීම ඇතුළු රජයේ වියදම් සහ ණය ගෙවීම වෙනුවෙන් මෙම රුපියල් බිලියන 1765ක අතුරු සම්මත ගිණුමට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මෙලෙසින් වෙන්වූ මුදලින් රුපියල් බිලියන 990ක මුදල් ජනවාරි 15 වැනිදා වනවිට ශ්‍රී ලංකාව ගෙවීමට ඇති ණය සඳහා වෙන් කිරීමට සිදුවන බවයි එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here