රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට කඳුළු ගෑස්

0
131

කොළඹ ලෝටස් වට රවුමේ පැවැත්වෙන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතාව විසුරුවා හැරීම සඳහා ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතා පා ගමන නිසා ගාලුමුව දොර මාර්ගය, කොළඹ කොටුව ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමූ අතර ඒ හේතුවෙන් අවට මාර්ගයන්හි දැඩි වාහන තදබදයක්ද පවතී

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here