රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට කඳුළු ගෑස්

කොළඹ ලෝටස් වට රවුමේ පැවැත්වෙන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතාව විසුරුවා හැරීම සඳහා ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතා පා ගමන නිසා ගාලුමුව දොර මාර්ගය, කොළඹ කොටුව ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමූ අතර ඒ හේතුවෙන් අවට මාර්ගයන්හි දැඩි වාහන තදබදයක්ද පවතී

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න