රාත්‍රියේ සම්මත වුන දඹුල්ලේ අයවැය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ 2019  දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය යෝජනාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් සම්මත විය.

ඊයේ(07) සම්මත වූ 2019 වසරේ දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය යෝජනාව අයවැය ලේඛනය සභාපති කේ.ජි.සෝමතිලක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළේය.

පැය තුනක පමණ කාලයක් අයවැය යෝජනා පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවකට බඳුන් වීමෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් 25 දෙනාගේම සහයෝගය අත ඔසවා අයවැය ලේඛනය සම්මත කිරීම සිදුවිය.

ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක සමන් මොරේමඩ මහතා බෙදීමක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ සභාවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් අයවැය ලේඛනයට සහයෝගය දක්වන බව වාචිකව ද ප්‍රකාශ කිරීම සිදුවිය. රුපියල් කෝටි 19ක් සහිත අයවැය ලේඛනය සභා බල ප්‍රදේශයේ සියලුම ග්‍රාම සේවා වසම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පක්ෂ විපක්ෂ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ එක්ව “අපේ ගම”  සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් මෙහි ක්‍රියාත්මක වන බව අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කරමින් සභාපති කේ.ජි.සෝමතිලක මහතා සභාවට කියා සිටියේය.

ඉහල දේශපාලන අධිකාරිය විවිධ මතභේද ඉදිරිපත් කරගෙන සිටියද ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය සඳහා එක්ව  කටයුතු කිරීමට දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් එක් ස්ථානයකට පැමිණීමද සිදු විය. දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් 26 දෙනෙකු සිටිති. එයින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන එක් මන්ත්‍රී අසුනක් තිබෙන අතර එම මන්ත්‍රීවරයා මෙදින හදිසි අවශ්‍යතාවයක් නිසා නොපැමිණෙන බව සභාවට දන්වා තිබුණු බව සභාපති කේ.ජි.සෝමතිලක මහතා දැනුම් දුන්නේය. ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරුන්ද එකඟතාවෙන් දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2019 වසරේ අයවැය සම්මත විය.