රාජ්‍ය සේවකයින්ට වැටුප් වැඩිවීමක්

0
289

මෙම මාසයේ සිට රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප රුපියල් 2500 ත් රුපියල් දසදහසත් අතර මුදලකින් ඉහළ දැමෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

2015 වසරේදී රාජ්‍ය සේවක වැටුපට එක්කළ රුපියල් දස දහසක දීමනාව 2016 වසරේ සිට ලබන වසර දක්වා කාලය තුල මුලික වැටුපට එක් කිරීමටයි සැලසුම් කෙරුණේ.

එහි එක් පියවරක් ලෙසටයි මෙම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම සිදු කෙරෙන්නේ.

මෙහි අවසන් පියවර ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේදී සිදු කිරීමට නියමිත අතර එහිදීද රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මුලික වැටුප යළිත් රුපියල් 2500 ත් රුපියල් දසදහසක් අතර මුදලකින් වැඩි කෙරෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here