රාජ්‍ය ආයතන 17 ක කොප් වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට

2017 වසරේ ජූලි පළමුවනදා සිට සැප්තැම්බර් 30 වනදා දක්වා කාලයට අදාළව රාජ්‍ය ආයතන 17 ක් සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව සිදුකල විමර්ශන වාර්තා කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කලා.

අනතුරුව නැගී සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ මෙම වාර්තා පිළිබඳ විවාදයක් ලබාදෙන ලෙසටයි.

රජයට සැගවීමට කිසිවක් නොමැති බැවින් අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක විවාදයක් ලබාදීමට සූදානම් බව සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කලා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න