රනිල් – සම්බන්ධන් ගිවිසුම අසත්‍යයි මරික්කාර්ගෙන් පැමිණිල්ලක්

0
202

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හා ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර් සම්බන්ධන් මහතාත් අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කළ බව සඳහන් කරමින් පළවෙන වාර්තාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

එම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා පරීක්ෂණ කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර මහතා පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.මෙය කූඨ ලේඛණයක් බවත් එය රට අස්ථාවර කිරීමට ගත් ලියැවිල්ලක් බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here