රට ගොඩ ගන්න හැටි චම්පික කියයි

0
98

මෙරට වරාය හා ගුවන්තොටුපල නිවැරදිව සංවිධාන කළහොත් මෙරට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ හැකි බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි. ගම්පහ මිරිස්වත්ත ප්‍රදේශයේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ආර්ථිකයේ ගුරුත්ත කේන්ද්‍රයේ ඇත්තේ අද වන විට ඉන්දියානු සාගරයේ බවත්, එහි මධ්‍යයේ ලංකාව පිහිටා තිබීම අනෙක් කවර හෝ රටකට නොමැති බලගතුම දෙයක් බව ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියේය.

වරාය හා ගුවන් තොටුපලවල් නිවැරදිව සංවිධානය කර ගැනීමෙන් රටටම ගොඩ යා හැකි බව ද සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා, අපේ රට සතුව ඇති භූගෝලිය පිහිටීමෙන් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් ගෙන නොමැති බව ද පැවසීය.

කොළඹ වරායෙන් ලංකාවේ ආර්ථිකයට දරන දායකත්වය සියයට දශම බින්දුවයි පහක් බවත්, සිංගප්පූරු වරායෙන් එම ආර්ථිකය සියයට 19 ක ප්‍රතිලාභයක් හිමි කර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.