රටේ පරාජය දරාගත නොහැකිව කඳුළු සලමින් ඡායාරූප ගත් ඉරාක ඡායාරූප ශිල්පියා ලොවම සංවේදී කරයි – Photos

ආසියාතික රටවල් අතර පවතින ආසියානු පාපන්දු කුසලානය මේ වන විට පැවැත්වෙනවා. එහි ඉරාකය හා කාටාර් රාජ්‍ය අතර පැවත්වූ තරඟයකින් ඉරාකාය පරාජයට ලක්වූ අතර එම තරඟය ජායාරූපකරණයේ නිරත වු ඉරාණ ජාතික කැමරාශිල්පියා හට එම පාරාජය දරාගත නොහැකිව කඳුසලන්නට වුනා.

ලොව දරුණුම යුද්ධයට මැදිව පීඩා රැසක් විදින ඉරාකයේ ජයගහ්‍රණය වෙනුවෙන් ඔහු දැඩි බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියේ ඔහුගේ රටට තිබෙන ආදරයට නිසාවෙනි. මොහොමඩ් අල් අසාවි නැමති මෙම ඡායාරූපශිල්පියා  ඉරාකය පරාජය වූ විට හැඬු කඳුලින් ඡායාරූප කරණයේ නිරත වීම ලොවම අවධානයකට ලක්වුනා එම සංවේදී අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින්..

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න