රටට අපමණ මෙහෙයක් සිදු කර මියගිය බෝම්බ විශේෂඥයා සුනක සාසා පොලිස් ගෞරවය මැද අවසන් ගමන් යයි

යාපනය කෝපායි පොලීසියට අනියුක්ත කොට සිටි බෝම්බ සෙවීමේ විශේෂඥයෙකු වශයෙන් සැලකූ පොලිස් සුනක සාසා හදීසි අසනීපයක් හේතුවන් ඊයේ (08) දින මිය ගිය බවට කෝපායි පොලීසිය කියා සිටියේය.

බෝම්බ සහ පුපුරණද්‍රව්‍ය සෙවීම සම්බන්ධයෙන් පුහුණුවක් ලබා සිටි සාසා කොපායි පොලීසියේ මෙන්ම යාපනයේ සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ආධාරයට පාත්‍ර වූ සුනකයෙකු විය.

සාසා පොලිස් සුනකයා දරුණු වකුගඩු රෝගයකින් පෙලී මිය ගිය අතර සුනකයා භාරව සිටි පොලිස් සැරයන් 32896 සමරවීර නිලධාරියා ඇතුලු පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සාසා සුනකයාගේ අවසන් කටයුතු ගරු බුහුමන් සහිතව කෝපායි පොලීසියේදී සිදු කරනු ලැබීය.

2010 මැයි 28 වනදා උපත ලද ඇති සාසා නෙදර්ලන්තයෙන් ගෙනවිත් මෙසේ බෝම්බ පිළිබඳව පුහුනුව ලබා ඇති අතර වසර කිහිපයක් පුරාවට කෝපායි පොලීසිට මහත් සේවයක් ලබා දෙමින් සේවය කල සාසා පසුගිය දින කිහිපයේදී රෝගාතුර වී ඇති අතර සාසා බොරාගැනීමට කල හැකි සියලු ප්‍රතිකාරයන් සිදු කලද සාසා සුනකයාගේ දිවි බේරා ගැනීමට නොහැකි විය.