රටටම ආදර්ශයක් දුන්න ගාල්ල ඇලෝසියස් විද්‍යාල ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම -Photos

0
950

රුක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් අද ගාල්ල ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා. ඇලෝසියස් විද්‍යාලීය 2002 ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා.

පාසල පුරා අඹ, ජම්බු, නුග වැනි ඉතා වටිනා ශාක රෝපණය කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් වෙනුවෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුල කතා බහ කරමින් සිටිනවාට වඩා සැබෑ ලෙසම ක්‍රියාත්මක වීම පාසල් සිසුන්ට වගේම අනෙකුත් අයට විශාල ආදර්ශයක් බවයි ඇලෝසියස් විද්‍යාලීය 2002 ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහන් කරේ.

මේ අවස්ථාවට පාසල් විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරුවරුන්ද සහභාගී වී සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here