රජරට සරසවියේ සිසුන් පිරිසක් පන්ති වර්ජනයක

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් හැර අනෙකුත් පීඨවල සිසුන් පන්ති වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.
ඒ, විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් 16 දෙනෙකුගේ පන්ති තහනම් කිරීම අත්හිටුවන ලෙස සහ තව ත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමිනි.

මීට එරෙහිව විරෝධතාවක නිරත වූ ඔවුන් පැවසූවේ, දින 317 ක කාලයක සිට අදාළ සිසුන්ගේ පන්ති තහනම් කර ඇති බවයි.

පසුව විරෝධතාකරුවන් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ද වැටලුහ