යාලදී කැමරා ඇසට හසු වූ පුංචි අමුත්තන් තිදෙනා – Photos

0
358

යාල ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ සිටින ශ්‍රිලංකා දිවියා (කොටියා) දැක බලා ගැනීමේ අරමුණින් දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්, ඡායරූපශිල්පීන් රැසක් යාල වනයට ඇතුළු වෙනවා. එසේ ඇතුළු වු ඡායාරූප ශිල්පියෙකුගේ කැමරාව තුළ ඉතා දුර්ලබ දසුනක් සටහන් වී තිබෙනවා. යාල වනයට අලුතින් එකතු වූ දිවි පැටවුන් තිදෙනා සමග මව් දෙන සිටින මෙම ඡායාරූපය අතිශය දුර්ලබ දසුනක් වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here