මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට නව වෙනසක්

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා වෛද්‍ය පීඨයක් ඉදිකිරිමට පියවර ගන්නා බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

අයවැය කාරක සභා විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළ අතර ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය ඉදිරියේදි නිකුත් කරන බවත් කියා සිටියා.

එමෙන්ම මේ වන විට රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලට මහල් 12කින් යුත් වෛද්‍ය පීඨ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇති බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.