මොණරාගල සමනල් වසංගතයක්

0
179

මොණරාගල ප්‍රදේශයේ ගම්මාන රැසකට බලා ඇති කෘමි උවදුරක් සම්බන්ධයෙන් පුවතක් වාර්තා විය. දින කිහිපයක සිට සමනල්ලු විශේෂයක් බෝ වීම නිසා දැඩි අපහසුතාවයකට මුහුණ පා ඇති බව ප්‍රදේශවාසින් පවසයි.

කහ වර්ණයට හුරු මෙම සමනල්ලු විශේෂය රාත්‍රී කාලයේදි ආලෝකය තිබේන ස්ථාන කරා ඇදි එන බවත් දිනෙන් දින මෙම කෘමින්ගේ ඝණත්වය ඉහළ යන බවත් ඔවුන් පවසයි. මෙම සමනලුන්ගේ පිහාටුවල තිබෙන පිටි වැනි කුඩක් ඇඟේ ගැවුණු විට අධික ලෙස කෑසීමක් ඇති බව බවත් , එම පිටි වැනි කුඩ ශරිරයේ ගැවුණු ස්ථාන සේදු විට තව තවත් කෑසීම වැඩි වන බව ප්‍රදේශවාසින් පවසයි.

මේ වන විට මෙම සමනල්ලු විශේෂ රණවරනාගම, තණමල්විල , ගඟේයාය ඇතුළු ගම්මාන රැසකට ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ. තණමල්විල මුලික රෝහලෙන් දිනකට 40කට ආසන්න සංඛාවක් මෙම සමනල්ලු නිසා ඖෂධ ගබා ගන්නා බවයි. ප්‍රදේශවාසින් පවසන්නේ වසංගතයක් ලෙස මෙම සමනල්ලු විශේෂය බෝ වන බවත් මෙ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු නිලධාරියෙක් පිලියමක් ලබා නොදුන් බවයි.