මෙවර උසස්පෙළ විශිෂ්ටයින්ගේ නම් ලැයිස්තුව

0
689

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිපල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබෙනවා.

විභාග ප්‍රතිපල අනුව එක් එක් විෂය ධාරාව අනුව දිවයිනේ ප්‍රථම, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන ලබාගත් සිසුන් පිළිබඳවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ජීව විද්‍යා අංශය

ප්‍රථම ස්ථානය – කලනී සමුදා රාජපක්ෂ (ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය)

දෙවන ස්ථානය – රවිඳු ශෂික ඉලන්ගම්ගේ (කොළඹ ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය)

තෙවැනි ස්ථානය – මුහම්මද් රිස්මී මුහම්මද් හකීම් කරීම් (මාතලේ සහිරා විද්‍යාලය)

භෞතික විද්‍යා අංශය

ප්‍රථම ස්ථානය – චතුනි හන්සනී වසන්තා විජේගුණවර්ධන (කොළඹ විශාකා විද්‍යාලය)

දෙවන ස්ථානය – චාමිඳු සුරාන් ලියනගේ

තෙවන ස්ථානය – තෙවිඳු ජනිත් විජේසේකර (කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය)

වාණිජ විෂය ධාරාව

ප්‍රථම ස්ථානය – කසුන් ඉඳුරංග වික්‍රමරත්න (කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විද්‍යාලය)

දෙවන ස්ථානය – උවිනි අයත්මා රණවීර (ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය)

තෙවන ස්ථානය – මලිති ජයරත්න (කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලය)

කලා විෂය ධාරාව

ප්‍රථම ස්ථානය – සෙනාදි දම්යා ද අල්විස් (පානදුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල)

දෙවන ස්ථානය – නිමාෂි එදිරිසිංහ (කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය)

තෙවන ස්ථානය – ඉෂානි උමේෂා කුමාරි (මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණ අංශය

ප්‍රථම ස්ථානය – පමුදිත යසස් පතිරත්න (කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය)

දෙවන ස්ථානය තරිඳු හේෂාන් (කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය)

තෙවන ස්ථානය – සෙෂාන් රංගන විජේකෝන් (නිකවැරටිය මහසෙන් ජාතික පාසල)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here