මිහිඳු සෙත් මැදුරේ අවුරුදු සැමරුම

0
150

ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි මෙහෙයුමේදි “රණක්ෂිතියට පත්” රණවිරුවන් ‍වෙනුවෙන් ආබාධි තත්වයන් සහිත රණවිරුවන් ‍වෙනුවෙන් සිය කටයුතු කරගෙන යාමේ හැකියාව සහිත සියළු පහසුකම් වලින් සමන්විත මිහිදු සෙත් මැඳුරේ පසුගිය දා විශේෂ අවුරුදු උත්සවයක් පැවැත්විය එහි රූප රාමු පහතින් බලන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here