මහින්ද රාජපක්ෂ හා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට පැනවූ අතුරු තහනම එලෙසමයි

0
260

මහින්ද රාජපක්ෂට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසත්, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සෙසු සමාජිකයින්ට එම ධූර වලත් කටයුතු කිරීම වළක්වමින් අභියාචනාධිකරණය දුන් අතුරු තහනම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බවත්, පෙත්සම් විභාගය ජනවාරි 16,17,18 කැඳවීමටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here