මහින්ද රාජපක්ෂ නව විපක්ෂ නායක ලෙස පිළිගන්නා බව කතානායකවරයා දැනුම් දෙයි

0
364

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ නව විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස පිළිගන්නා බව කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි.

අද දින පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සඳහා කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා සහභාගී නොවීම හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳව උප කථානක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here