මහින්ද අගමැතිධූරයෙන් ඉවත්වෙයි

0
241

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් වෙයි. ඒ, ආගමික වතාවත් ඉටු කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

මහින්ද අගමැතිධූරයෙන් ඉවත්වෙයි | Citizen

මහින්ද අගමැතිධූරයෙන් ඉවත්වෙයිLike Us #citizenlk

Posted by Citizen.lk on Friday, December 14, 2018