මහින්දට නිදහස් පක්ෂයෙන් ඇරයුමක්

ඉදිරි මැතිවරණයකදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් තරගවදින ලෙසට විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට තමන් ඇරයුම් කළ බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

එ් සරත් කෝන්ගහගේ මහතා ජනාධිපති නීතීඥවරයෙකු ලෙස පත්වීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සව අවස්ථාවේ දීය.

ඉදිරි මැතිවරණයකදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තරගවැදීම කිසිඳු ගැටළුවක් නොමැති බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පියා සෑදු පක්ෂය නිසා තමන්ද ඊට ආරාධනා කර සිටි බවත් ඔහු පැවසීය.