මහනුවරට පැය 10 ක ජල කප්පාදුවක්

0
173

හෙට උදෑසන 7 සිට පැය 10 ක කාලයක් මහනුවර ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව හෙට පස්වරු 5 දක්වා මහනුවර බුළුවමුදුන, දිගන නගරය, වික්ටෝරියා පාර, ගෝනවල පාර, මල්පාන පාර, කෙන්ගල්ල, මැණික්හින්න, දම්බරාව, පිලවල, මහවත්ත, බෝධිගල, අමුණුගම, ගුන්නෑපාන, පන්විල ඇතුළු ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

කුණ්ඩසාල ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ අරත්තන ජල පවිත්‍රාගාරයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here