මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් වැඩ වර්ජනයකට සැරසෙයි

0
182

හෙට දිනයේදී දිවයිනපුරා සංකේත වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක වෘත්තියේ පරිපාලන තනතුරු අකර්මන්‍යය කිරීමට බළධාරින් කටයුතු කර ඇති බවට චෝදනා කරමිනුයි ඔවුන් මෙම වැඩ වර්ජනය ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ.