මරණ දඩුවම නියම වු අයගේ නම් ලැයිස්තුව යවලා තියෙන්නේ – ඇමති තලතා කියයි

මරණ දඩුවම නියම වු අයගේ නම් ලැයිස්තුව යවලා තියෙන්නේ යැයි අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පවසයි.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය මෙම අදහස් පළ කළේ ඊයේ (31) වැලිමඩ නව අධිකරණ සංකීර්ණයට මුල්ගල තැබීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදින් යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.

ප්‍රශ්නය -මරණ දඩුවම නියම වු අයගේ නම් ලැයිස්තුව යවලාද තියෙන්නේ.

පිළිතුර -“මරණ දඩුවම පිළිබඳව නම් ලැයිස්තුව යැවීමේ වගකීම අපි භාර දෙන්නේ නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවට . බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැයිස්තුව ගෙන්න ගත්තා 48 ක් ඉන්නවා .48 න් 30 දෙනෙක් අභියාචනා කරලා තියෙනවා. ඒ ඉතුරු 18 දෙනාගේ තියෙන සියලුම කරුණු කාරණා පිළිබඳව හොයලා බලලා .ඒ අය අනිවාර්යෙන්ම එල්ලලා මරන්න සුදුසුද කියලා බලලා ඒ වාර්තා අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වාර්තා යවලා ඉවරයි.”