මම හොඳින් ඉන්නවා – බොරු කතාවලට රැවටෙන්න එපා – කලාකරු ජයලාල් රෝහණයන් කියයි

0
645

ප්‍රවීණ කලාකරු ජයලාල් රෝහණ මහතා මේ වන විට හදිසියේ අසනීප වී රෝහල් ගත කර සිටින ඔහු සුවය ලබමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

මේ වන විටත් ඔහු පිළිබඳව සමාජජාලා මාධ්‍ය ඔස්සේ අසත්‍ය පුවත් වාර්තා වන අතර ජයලාල් රෝහණ මහතා පවසන්නේ එම අසත්‍ය පුවත් වලට නොරැවටෙන ලෙසටයි.