මම නිර්භිත මිනිහා කියලා හැම තැනම කියනවා කැබිනට් ඇමති කමක් නොලැබුණහොත් දැඩි තිර්ණයක් ගන්න වෙනවා

0
526

මසක් ඇතුළත තමන්ට කැබිනට් ඇමතිධූරයක් නොලැබුණහොත් දැඩි තීරණයකට පැමිණෙන බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි පාලිත රංගේ බංඩාර මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව පවසා සිටියේ ගම්පෙරලිය ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආඩිගම සියඹලාවැව ජනතාවට උපකරණ ලබා දිමේ අවස්ථාවට ඊයේ (26දා) එක්වෙමිනි.

“රංගේ බංඩාර තමා මේක හෙළ කළේ නියම මිනිහා, රංගේ බංඩාර තමා කෙළින් මිනිහා, නිර්භිත මිනිහා කියලා හැම තැනම කියනවා.

ඒජාපයේ හැරවුම් ලක්ෂය රංගේ බංඩාර කියලා කියනවා හැබැයි. දැන් කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරළත් මාසයක් විතර වෙනවා .ඒ වෙලත් රංගේ බංඩාර ට කැබිනට් ඇමතිකමක් නැහැ .

රටේ ප්‍රධාන කෙනා මට කථා කරනවා රංගේ ඔයා කෙහෙද අපි ගාවට එන්න අපි ඔයාට කැබිනට් ඇමතිකමක් සමග කෝටි පනහක් දෙන්නම් කියලා

ඒත එක්කම තවත් දුරකථන ඇමතුම් එනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රබල අයගෙන් රංගේ ඔයා එන්න අපි ඔයාට අවශ්‍ය දෙවල් දෙන්නම් කියලා. නමුත් මේ රංගේ බංඩාර එහෙම ගියේ නැහැ.

ඒ ආකාරයට ඒජාපයේ හැරවුම් ලක්ෂය කරපු මිනිහා අද පැත්තක දැන් ආණ්ඩුව පිහිටුවලා ඉවරයි. හැබැයි එහෙම හැරවුම් ලක්ෂය කරපු රංගේ බංඩාර ට මොකද වුණේ. දැන් ආණ්ඩුව පිහිටුවලාත් ඉවරයි රංගේ බංඩාර එළියේ ජනතාව අහනවා. ඇයි මේ කෝටි ගණනත් ඇමති කමත් අරගෙන එකතු වුණේ නැත්තේ කියලා.

මේ නිසා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් මමත් දැන් තිර්ණයක් ගන්න වෙනවා. ලබන 2019 මුල් කාලය තුළදි මේ ප්‍රශ්නය බේරුවේ නැත්නම් කැබිනට් ඇමති කමක් නොලැබුණහොත් දැඩි තිර්ණයක් ගන්න වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here