මම කියපු ගණන් හරි – ගණන් බෑ කියලා මඩ ගහපු අයට රෝසි පිළිතුරු දෙයි

0
623

තමා ඉදිරිපත් කළ ගණන් නිවැරදි බවත්, අවුරුදු 40ට අඩු පුද්ගලයින් නිවැරදිව බිලියන ගණන් කියවීමට නොදන්නවා බවත් කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානයක මහත්මිය පවසනවා.

1994 වසරේ පෙළපොත් වලට විශාල ගණන් කියවීම සම්බන්ධයෙන් සංශෝධනයක් පැමිණි බවද ඇය සඳහන් කළා.

පසුගියදා 2019 වසර සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාවේ අයවැය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ ඇය ඉදිරිපත් කළ ගණන් සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ විශාල කතාබහක් ඇතිවුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here