මන්නාරම සමූහ මිනිවලේ අස්ථි කොටස් අමෙරිකාවට යවයි

0
122

මන්නාරම සමූහ මිනි වලේ මෙතෙක් සිදුකර ඇති කැණීම් වලදි සම්පුර්ණ මිනිස් අස්ථි සැකිලි 300 ක් සොයාගෙන තිබේ.

ඒ අතුරින් සම්පුර්ණ මිනිස් අස්ථි සැකිලි 294 ක් මන්නාරම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විශේෂ කුටියක ගබඩා කර ඇති බව මන්නාරම් විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය එස්. රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.

දැනට සොයාගෙන ඇති සම්පුර්ණ මිනිස් අස්ථි සැකිලි අතර කුඩා ළමුන්ගේ බවට හදුනාගත් සැකිළි 23 ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ වන විට දින 133ක් කැනිම් කටයුතු සිදුකර ඇති අතර එම අස්ථි කොටස් කාබන් පරික්ෂාවක් සඳහා අමෙරිකාවේ ෆ්ලෝරිඩා හි රසානාගාරයක් වෙත යොමු කිරිමට පසුගියදා මන්නාරම් මාහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් අවසර ලබා දී තිබුණි.

ඒ අනුව ලබන බදාදා එම අස්ථි සැකිලි අමෙරිකාවට රැගෙන යාමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here