මට දුක නෑ, මම ණය නෑ මම බයත් නෑ – ඉසුර දේවප්‍රිය

කුමන මැතිවරණයක් ඉදිරි කාලසීමාවේ පැවැත්වුනද ඉන් ජයගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නොහැකි බව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා පවසයි. හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ ඊයේ (11) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මේබව සඳහන් කළේය.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත් වුවහොත් පළාත් 9න් පළාත් 8ක් ජයග්‍රහණය කළ හැකි බව ද දේවප්‍රිය මහතා පැවසීය. වත්මන් රජයෙන් මැතිවරණයක් පවත්වයි යන හැඟීමක් නොමැති බවත්, පළාත් සභා අකර්මණ්‍ය වීමෙන් එහි බලපෑමට ලක්වන්නේ එම පළාතේ පාසල්වල සිටින දරුවන් බව ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

පළාත් සභා විසුරවනු ලැබු දිනයන්ට මැතිවරණයක් ගනු ලැබුවේ නම්, කිසිදු බයක් නොමැති පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ දෙමාපියන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීමේ හැකියාව පවතින බව ද සඳහන් කළ ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා නොපෙනෙන පළාත් සභා මැතිවරණයක් ඉදිරියේ ඒ දෙමාපියන්ට පොරොන්දු ලබා දිය නොහැකි බව ද පැවසීය.

තමා යමක් ප්‍රකාශ කලහොත් එය සිදු කරන බවත්, බෑ කිව්වොත් බෑ, පුළුවන් කිව්වොත් තමා එය ඉටු කරන බව දේවප්‍රිය මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය. තමා බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවට සේවය කර ඇති බවත්, එනිසා ඒ ජනතාවට ණය නොමැති බවත් පැවසු ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා ජනාධිපතිවරයා දුන් වගකීම එලෙසම ඉටු කළ බව ද සඳහන් කළේය.