බෝගහකුඹුර පල්ලියේ මව්ලවිගේ නිවසේ ඇඳ යටින් භූගත කාමරයකින් භාණ්ඩ රැසක් සොයා ගැනේ.

0
1063

වැලිමඩ, බෝගහකුඹුර නගරයේ පිහිටි මුස්ලිම් පල්ලියක, නිවසේ කාමරයක් තුළ භූගත ආකාරයෙන් සඟවා තිබූ කඩු 2ක්, කිනිසි 5ක් සහ බයිසිකල් චේන් සොයාගත් බව පොලීසිය පැවසුවා.

එම භූගත කොටස කිසිවෙකුටත් නොපෙනෙන ලෙස පාපිස්සකින් වසා දමා තිබූ බවත් පොලිසිය සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here