බොන එකා කුණු වෙන්නම බොනවනම් මම කැමැතියි – මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

0
225

ශ්‍රි ලංකාවේ තැබෑරුම් තුළ 50%ක්ම ඇත්තේ කලවම් කළ මත්වතුර බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සඳහන් කළේය. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැනයක් යොමුකරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

“අපේ ගෙදර හතරමායිමේ අරක්කු මූඩියක්වත් නෑ. මත්වතුර ප්‍රමිතිය ගැන මම කතාකරන්න යන්නේ නෑ. බොන එකා කුණු වෙන්නම බොනවනම් මම කැමැතියි.” යැයි ඔහු සඳහන් කළේය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here