පිටරට දුම්රියක් වගේ පාට කරලා – හික්කඩුව දුම්රිය ලස්සන කරයි – Photos

හික්කඩුව බලා ධාවනය වන S11 වර්ගයේ දුම්රියක එක් මැදිරියක් අලංකාර වර්ණ වලින් සිතුවම් කරවූ ඡායාරූපයක් පිළිබඳව සමාජජාල වේබ් අඩවි වල කතා බහකට ලක් වී තිබෙනවා. ශ්‍රි ලංකාවේ දුම්රිය සේවයට යොදවා ඇති දුම්රිය රැසක් අබලන් තත්වයේ පවතින අතර එවැනි දුම්රියන් මෙලෙසින් අලංකාර කර වූ මෙම ක්‍රියාව සැමගේ අගය කිරීමට ලක් වී තිබෙනවා.

මෙම සිතුවම් ඇඳ තිබෙන්නේ කවුරුන්ද යන්න තොරතුරු වාර්තා වී නොමැති අතර ඔවුන් සිදුකළ මෙම අපූරූ ක්‍රියාව ලංකාවේ අබලන් තත්වයේ පවතින සෑම දුම්රියකම සිදු කරන්නේනම් එය ඉතා වටිනා සේවයක් වනවා. හික්කඩුව දුම්රිය සිතුවම් කළ ඡායාරූප පහතින්…

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න