පාසල් ආරම්භය කල්යයි

දෙවන පාසල් වාරය සදහා හෙට (24) දිනයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ සියලූම රජයේ පාසල් මෙම සතිය පුරාම වසා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දෙවන වාරය සදහා නව පාසල් වාරය ආරම්භ් වනුයේ ලබන 29 වන සදුදා දිනයේදීයි