පාර්ලිමේන්තුව 12 දා තෙක් කල් තබයි

0
159

පාර්ලිමේන්තුව සැසිය දෙසැම්බර් මස 12 දා පස්වරු 1.00 දා තෙක් කල් තැබීමට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කටයුතු කළේය. ඒ අද පෙරවරුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ගත් තීරණයක් අනුවය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here