පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂනායකලා දෙන්නයි – සම්බන්ධන් කියයි

පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකවරුන් දෙදදෙනකු මේ වන විට සිටින බව ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්බන්ධන් මහතා අද (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.
නව විපක්ෂ නායකවරයකු පත් කළද තමා තවමත් එම ධුරයෙන් ඉවත් වී නැතැයි ඔහු පැවසීය.

නව විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (18) පත් කිරීමත් සමඟ, අද පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයේදී සම්බන්ධන් මහතා මෙම ප්‍රකාශය කළේය.