පානදුර-රත්නපුර මාර්ගය තාවකාලිකව වැසෙයි

රත්නපුර පොලිස් වසමේ පානදුර රත්නපුර මාර්ගයේ කි.මී.67 කණුව සිට 68/1 බෝක්කුව අතර මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කර ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

මාර්ගයට අනතුරුදායක ලෙස පිහිටා ඇති ගලක් රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා පුපුරවා හැරීම සඳහා මෙසේ මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමෙන බව පොලීසිය පවසයි

ඒ අනුව අද(19) දින 12 සිට හෙට(20) දින සවස 6 දක්වා කාලය තුල මෙම මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමීම සිදු වෙයි.

ඒ අනුව මාර්ගයේ ගමනාගමනය සීමා කරන බැවින් මහජනතාව සහ රියදුරන්ට ඉහත කාලසීමාව තුල විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් සහ මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.