පරෙවි දූපත තාවකාලිකව වසා දැමේ

0
459

නිලාවේලි මුහුදේ මේ දිනවල පවතින රළු ස්වභාවය හේතුවෙන් පරෙවි දූපත ජාතික උද්‍යානය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
ඒ, සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව සඳහායි.

මුහුදේ රළු ස්වභාවය තවත් දින කිහිපයක් පවතිනු ඇති බවට අනුමාන කරයි.මුහුදු ප්‍රදේශ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වූ වහාම වනෝද්‍යානය යළිත් විවෘත කරන බව ද වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here