නීති ක්ෂේත්‍රය දැඩි පසුබෑමකට ලක් වෙලා – විජේදාස

0
164

ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අත්තනෝමතික ක්‍රියා කලාපය හේතුවෙන් නීති ක්ෂේත්‍රය දැඩි පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

ඔහු පවසන්නේ සභාපති විනිසුරුවරුන් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කල යෝජනාවලිය ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් යළිත් වරක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි.

පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පල කළේය.