නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි හදිසියේ රෝහල් ගත කරයි

0
314

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා හදිසි රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ. ජයවර්ධනපුර රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප්‍රභාත් වේරවත්ත මහතා පැවසුවේ හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් මන්ත්‍රීවරයා අද(12) පෙරවරුවේ රෝහලට ඇතුලත් කල බවයි.

මූලික ප්‍රතිකාර ලබාදීමෙන් අනතුරුව දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා මේ වන විට විශේෂ ප්‍රතිකාර ඒකකයේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසුවේය. කෙසේවෙතත් මන්ත්‍රීවරයාගේ තත්ත්වය බරපතළ නොවන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා හදිසි රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ. ජයවර්ධනපුර රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප්‍රභාත් වේරවත්ත මහතා පැවසුවේ හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් මන්ත්‍රීවරයා අද(12) පෙරවරුවේ රෝහලට ඇතුලත් කල බවයි.

මූලික ප්‍රතිකාර ලබාදීමෙන් අනතුරුව දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා මේ වන විට විශේෂ ප්‍රතිකාර ඒකකයේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසුවේය. කෙසේවෙතත් මන්ත්‍රීවරයාගේ තත්ත්වය බරපතළ නොවන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.