නිදහස් පක්ෂය අයවැයට අවසන් තීරණය ගනී

අද පැවැත්වෙන අයවැය අවසන් ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දය ලබාදීමෙන් වැලකි සිටිමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔවුන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර අද දහවල් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න