නාමල් රාජපක්ෂ මාසික වැටුප අපේක්ෂා රෝහලට පරිත්‍යාග කරයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔහුගේ අප්‍රේල් මස මන්ත්‍රී වැටුප මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙසින් ඔහුට ලැබුණු සම්පූර්ණ මුදලම මෙහිදී ඔහු විසින් පිළිකා රෝගයෙන් පීඩා විඳින පිරිස් වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති අතර ඔහු මේ පිළිබඳව ට්විටර් ගිණුමේද සටහන් කර තිබෙනවා.