නව නියොජ්‍ය හා රාජ්‍ය ඇමතිවරු කීප දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි

0
379

ජනාධිපති ලේකම් කාර්ය්‍යාලය තුල මේවන විට නියොජ්‍ය හා රාජ්‍ය ඇමතිවරු කිප දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි. දැනට ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස නිරෝශන් පෙරේරා මැතිතුමාද
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස හර්ශ ද සිල්වා මැතිතුමාද
අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මැතිතුමාද
මහා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාද වනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here