නවීන පහසුකම් රැසක් සමඟින් ලංකාවට ආව සුපිරි දුම්රිය මෙන්න

0
466

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේදී නිපදවන ලද S13 බලවේග කට්ටල දුමිරිය ඊයේ (02දා) කොළඹ වරායට නැව් මගින් ගෙන්වා තිබේ. මෙම දුම්රිය ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා යෙදවීමට නියමිතය.

දුම්රිය මැදිරි 13කින් සමන්විත වන අතර එයට වායුසමණකය කළ මැදිරිද අයත් වෙයි. විදුලියෙන් හා ඩීසල්වලින් ධාවනය වන දුම්රියට එන්ජින් දෙකකි.

නවීතම ආසන මෙන්ම වයිෆයි පහසුකම්ද මෙයට ඇතුළත් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදලින් පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා යොදවන මෙම දුම්රිය රැක බලා ගැනීම සියලු දෙනාගේම වගකීමකි.